1- Tema Url Kodu

<?php bloginfo('template_url'); ?>

2- Site Url Kodu

<?php bloginfo('siteurl');?>


3- Header.php Sayfa çağırma kodu

<?php get_header(); ?>


4- Sidebar.php Sayfa çağırma kodu

<?php get_sidebar(); ?>


5- Footer.php Sayfa çağırma kodu

<?php get_footer(); ?>


6- Herhangi bir sayfayı çağırma kodu

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>


7- Belirlediğimiz sayıda içerik Listeleme Kodu. Not: Bu kod ile sayfalama çalışmaz.

<?php query_posts('showposts=8&cat=1');?>
   <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

  Çağıralacak kod               

   <?php endwhile; ?>


8- İçerik linki kodu

<?php the_permalink() ?>


9- içerik başlığı kodu

<?php the_title(); ?>


10- Wp-post views eklentisi izleme sayısı kodu

<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>


11- İçerik kategori adı gösterme kodu

<?php the_category(', '); ?>


12- Etiket Kodu

<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>


13- Özel alan gösterim kodu

<?php if( get_post_meta($post->ID, "resim", true) ): ?>
  <?php echo get_post_meta($post->ID, "resim", true); ?>
  <?php else: ?>
  <?php endif; ?>


14- Belli kelimede içerik yazısı gösterme kodu

<?php the_content_rss('', TRUE, '', 10); ?>


15- Belirlediğimiz sayıda içerikleri listeleme kodu Not: Sayfalama çalışır kullanabilirsiniz.


<?php
    $my_query = new WP_Query('orderby=rand&showposts=15');
    while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
?>

Çağırılacak kod

<?php endwhile; ?>

16- Sayfalama eklentisi wp-pagenavi dahil, içerik sayısının admin paneli okuma kısmında ayarlandığı içerik listeleme kodu

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

Çağırılacak kod

<?php endwhile; ?> 
<div class='sayfalama'><?php wp_pagenavi() ?></div>
<?php else : ?>
<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Older Entries')) ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;')) ?></div>
<div class="clear"></div>
 <?php endif; ?>


17 - single.php ve page.php içine içerik yani eklediğimiz yazının tamamını gösterme kodu


<?php 
            if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); 
            $do_not_duplicate = $post->ID;
            ?>
            içerik kodu 
 <?php the_content(''); ?>
<?php endwhile; else : endif; ?>
18- single.php içerik yazısının kodu 17. kodda mevcut.


<?php the_content(''); ?>

19- Yorum için comments.php çağırma kodu

<?php comments_template(); ?>20- Kategorileri veya alt kategorileri listeleme kodu.

<li <?php if(is_home()) { echo ' class="current-cat" '; } ?>><a href="<?php bloginfo('url'); ?>">Anasayfa</a></li>
<?php wp_list_categories('depth=3&child_of=1&hide_empty=0&orderby=name&show_count=0&use_desc_for_title=1&title_li='); ?>

21- Yorumları gösterme kodu

<?php
  global $wpdb;
  $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,comment_author_url, SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = '' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10";

  $comments = $wpdb->get_results($sql);
  $output = $pre_HTML;
  $output .= "\n<ul>";
  foreach ($comments as $comment) {
    $output .= "\n<li>".strip_tags($comment->comment_author) .":" . "<a href=\"" . get_permalink($comment->ID)."#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on ".$comment->post_title . "\">" . strip_tags($comment->com_excerpt)."</a></li>";
  }
  $output .= "\n</ul>";
  $output .= $post_HTML;
  echo $output;
?>

22- İstemediğimiz kategoriyi kategoriyi göstermemek için kullandığımız içerik listeleme kodu .(cat=-416 dikkat ediniz, Bu kategori yazıları gözükmeyecek)


<?php
  $wp_query = new WP_Query();
  $wp_query->query('showposts=5&cat=-416&paged='.$paged);
  ?>
<?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
içerik gelicek
<?php endwhile; ?>

23- Part sistemi için içerik içinde bölümlere ayırma kodu nextpage kodunu içeriğe yazarak


<?php wp_link_pages('before=&after=
&pagelink=%.Bölüm'); ?>

24- Tarih gösterme kodu

<?php the_time('l, F jS, Y') ?>


25- Yazar İsmi kodu

<?php the_author(', '); ?>


26- Kategori adı kodu

<?php the_category(', '); ?>


27- İlgili içerik yerleştirildiğinde o içerikten önceki ve sonraki konuların linkini verir.


<?php previous_post_link('%link') ?> Önceki Link
  <?php next_post_link('%link') ?> Sonraki link 28- Toplam içerik sayısı :<?php echo $published;?>


<?php
$args=array(
 ‘orderby’ => ‘name’,
 ‘order’ => ‘ASC’
 );
$categories=get_categories($args);
$cat_count = 0;
foreach($categories as $c) {
$cat_count++;
}
$count_posts = wp_count_posts();
$published = $count_posts->publish;
?>


29- Pagenavi eklentisi sayfalama kodu

<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>


30- header.php için title baslık kodu

<title> <?php wp_title(''); ?>
<?php if(wp_title('', false)) { echo ' :'; } ?>
<?php bloginfo('name'); ?></title>


31- İlgili içeriğin yorum sayısı kodu

<?php comments_number('0 Yorum','1 Yorum','% Yorum'); ?>